:::::::Samospráva

Adresa úradu:
Obec Veľká nad Ipľom
Č. 86
985 32 Veľká nad Ipľom

Telefón: +421 47 43 74 102

E- mail: vas1@post.sk

Starosta obce: Ladislav VAS

Poslanci OZ:
Ing. Jaromír BERAN
Mgr. Alena KOVÁČOVÁ
Erika ŠIMKOVÁ
Tomáš HEGEDÜS