:::::::Cirkev

Krásny katolícky kostol v roku 1762 bol postavený v barokovom štýle. Umiestnený je na malom briežku v strede dediny. V roku 1896 bol zrekonštruovaný a pravdepodobne sa vtedy dostala na jeho oltár krásna olejomaľba Ľudovíta Kubányiho, namaľovaná v roku 1888, zobrazujúca „Všetkých svätých“, ktorí sú patrónmi obce.
Obyvatelia sú väčšinou maďarskej národnosti, rímskokatolíckeho vierovyznania. Žijú tu aj veriaci evanjelickej viery.

V roku 1997 bol kostol zvonku opravený, zrekonštruovaný a vymaľovaný. Vo vnútri na kupole a klenbách sú tiež hodnotné olejomaľby, obrazy štyroch evanjelistov. Do evidencie kultúrnych pamiatok sú zaradené aj drevené lavice.
Veľká nad Ipľom je sídlom farnosti, ktorá sa skladá zo štyroch obcí – Veľká nad Ipľom, Panické Dravce, Trenč a Jelšovec.

Na cintoríne sú pochovaní traja duchovní otcovia: Borbáš Gejza, Szebényi Jozef a Dörfel Elek.