:::::::Polovnícke združenie

Poľovnícke združenie vo Veľkej nad Ipľom ako záujmová organizácia hospodári v poľovnom revíre v katastri obce.
Je to dobre fungujúca organizácia. Poľuje sa na vysokú aj na nízku zver. V lesoch v okolí obce sa nájdu aj diviaky, jelene, srnky, králiky, bažanty.