:::::::Školstvo

Prvou školou na území obce bola maďarská rímskokatolícka škola, ktorú daroval obci zemepán gróf Žigmund Forgách. Táto budova ešte stále stojí pri kostole.

Po I. svetovej vojne tu bola aj menšinová škola slovenská, ktorej vecný náklad znášala Slovenská liga. V roku 1945 bola len škola slovenská – štátna, až do roku 1950.

V roku 1982 bola skolaudovaná nová škola 1. – 4. ročník s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským. V roku 1992 bola zrekonštruovaná.

Materská škola bola zriadená ešte v roku 1947. Bola postavená v akcii „Z“. V roku 1996 bola opravená.