:::::::Cezhraničná spolupráca

V rámci družobných stykov už viac ako 30 rokov spolupracuje obec pri organizovaní rôznych turnajov a spoločenských podujatí so športovcami – futbalistami zo susedného Maďarska z obce Rétság a tiež s obcou Litke, ktorá je susednou obcou na druhej strane Ipľa.